Om Personaleforeningen Kimbrerkalven
Hjemsted
Personaleforeningen har hjemsted på Flyvestation Aalborg, foreningen blev stiftet den 19. maj 2016. Foreningen er for alle tjenestegørende på Flyvestation Aalborg. 

Navn
Personaleforeningen er benævnt “KIMBRERKALVEN” efter kimbrerne – et rejselystent folkefærd, der var en de oprindelige nordjyske folkeslag, og for hvem kimbrerkvæg var en livsnødvendighed.
Læs mere om kimbrerne her

Udsnit af Ptolemæus Verdenskort. Det er baseret på hans bog Geographia, som han skrev omkring 150 e.Kr. Det geografiske navn for Jylland var Chersonesus Cimbrica, den Kimbriske halvø, og det hed den netop fordi at Kimbrerne boede der.
Svenskeren Oluf Rudbeck anbragte Kimbrerne i forbindelse med byen Cimbrishamn i Skåne. Tyskeren Mullenhoff regnede det for en selvfølge at Kimbrerne kom fra det nordlige Tyskland. En Englænder, James Rankin, mente at Kimbrerne var en af Israels forsvundne stammer.
Men de vigtigste af de antikke forfattere, Ptolemæus, Pompejus Mela, Plinius den Ældre og tildels Strabo beretter at Kimbrerne boede på en halvø i det nordlige ocean, og øst for denne halvø er en stor bugt med utallige øer. Det kan vanskeligt misforstås. 

Formål
Personaleforeningen Kimbrerkalven har til formål på tværs af faggrupper, arbejdsområder, etnicitet, køn og alder at fremme samarbejde gennem social udvikling, trivsel og gensidig forståelse blandt Kimbrerkalvens medlemmer i et samarbejde mellem alle enheder på flyvestation Aalborg.

Virke
Samarbejdet søges skabt ved afholdelse af eller støtte til sociale og kulturelle arrangementer, personalefester, mulighed for etablering af underudvalg til dyrkelse af medlemmernes særlige interesser samt materieludlejning via Kimbrerkalven.