Bestyrelsen

Formand & Webansvarlig/
medlemsregistrering
Lars Albrektsen, ATW LESEK
Genvalgt 13/3-2019
Næstformand
(POC arrangementer)
Lars Østergaard Andersen, ATW A9

Kasserer
Christian Niss, ATW A8
Bestyrelsesmedlem
Jacob G. Andersen, ATW AMS
Bestyrelsesmedlem
Ledig
Bestyrelsesmedlem
Gudmundur Gudbergsson, ATW AS
Genvalgt 13/3-2019

Repræsentant for officersmessen

 

Repræsentant for sergentmessen

Repræsentant for idrætsforeningen

Torben Kølbæk, FVT Søren Christensen Preben S. Rasmussen
 
Bestyrelsesmedlem
Rasmus B. Frandsen, FH Aalborg
Valgt 13/3-2019
POC udlån af materiel /opsyn/fejl og mangler
Kent Stoltze, ATW /BOR
 
Suppleant for bestyrelsen/kritisk revisor
(valgt 13/3-2019)
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleant 1 – Tommy Christiansen, ATW OSGSuppleant
2 – Majbrit Hagel, ATW A3Suppleant
3 – Charlotte Pedersen, OSW FAFSuppleant
4 – mangler
Valg af revisor
Revisor 1 – Karen Sanden, ATW A8Revisor 2 – Kirsten S. Jørgensen, OSW FAFSuppleant – Lars Dyrskjøt, ATW A2

Personalebestyrelsens bestyrelse er nedennævnte som er valgt på generalforsamlingen 2016

Formand + Næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og tegner foreningen udadtil jf. foreningens vedtægte (ændres 2020)

Foreningen har lagerrum i Bygn 244